На 01 октомври 2012 г. стартираха двата нови курса от Третия етап на Дистанционното Електронно обучение – „Трудови права“ и „Лидерство и социални права“ като към тях беше проявен много голям интерес.
Към месец декември 2012 г. общият брой на завършилите курсовете за Дистанционно обучение е 348 обучаеми 150 в курс „Трудови права“ и 198 в курс „Лидерство и социални права“.
Първият семестър на курсовете приключва в края на м. януари 2013 г. За успешното приключване по темите в двата курса, обучаемите трябва да решат заключителните тестове с минимум 51% успеваемост на верни отговори. Тестовете може да се решават толкова пъти, колкото самият обучаем прецени, за да постигне желаният резултат.
След приключване със заключителни тестове по темите в курсовете, ще бъде издадено удостоверение за успешно завършено обучение, в което се изписва наименованието на курса и темите, по които са положени заключителни тестове.
Най-много записани има в Бургас над 100, следват Враца над 80, Пловдив, Кюстендил, Варна и София над 70, Благоевград около 60, Стара Загора и Перник 40, Видин, Русе и Кърджали около 30, Ловеч, Хасково и Добрич над 20, Сливен, Пазарджик, Плевен, Смолян Габрово, Монтана, Велико Търново, Силистра, Разград, Ямбол и Шумен над 15.

Обучението е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.