Шести ден над 80% от рабониците и служителите, които днес /29 ноември 2011 г./ са на смяна в българските железници стачкуват.
От общо 131 влака по разписание в цялата страна към 10.30 ч., които е трябвало да тръгнат или са били в движение от преди началото на стачката, са спрели 96, 8 влака са отменени, а за 19 влака, които са били в движение преди началото на стачката, до този момент не са стигнали до крайната си точка, като няма сведение на коя гара са спрели. Продължават нарушенията на закона и провеждането на локаут от страна на ръководството на БДЖ, като напр. на гара Бойчиновци превозната бригада на влак 70104, след като заявява, че стачкува, началник гарата извършва маневрата на композицията, което е в абсолютно нарушение по сигурността и безопасността на движението.
Както вече ви уведомихме със заповед на генералния директор на ДП НК ЖИ Милчо Ламбрев и по заявка на БДЖ Пътнически превози ЕООД незаконно и с мотив продължаващите стачни действия са отменени, считано от 29.11.2011 до 10.12.2011 г. движението на 30 влака, от които 24 ежедневно и 2 в дните 1, 2, 5 и 7 декември. Тези действия на ръководството на ДП НК ЖИ са в грубо нарушение на постановените арбитражни решения на Националния институт за помирение и арбитраж за осигуряване на минималните дейности транспортно обслужване в ДП НК ЖИ и БДЖ Пътнически превози ЕООД. По същество тези действия на ръководството на БДЖ за преустановяване на движението на 30 влака представлява локаут по смисъла на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, като по този начин ръководството на БДЖ се поставя над законите на Р България.