Днес, 25 ноември 2011 г., е вторият ден на безсрочната ефективна стачка на работниците и служителите от българските железници.
Нито един влак не тръгна от Централна гара София от началото на стачката в 8.00 ч. Всички влакове на Мездра, Горна Оряховица, Пловдив, Бургас са спрели на гарите в началото на стачката. Стачкува и цяла Югозападна България Перник, Дупница, Земен, Радомир, Кюстендил, Благоевград. От общо 132 влака по разписание в цялата страна към 10.30 ч., които е трябвало да тръгнат или са били в движение от преди началото на стачката, са спрели 115, което е повече от броя на влаковете през първия ден на стачката. 12 влака, които са били в движение преди началото на стачката, до този момент не са стигнали до крайната си точка, като няма сведение на коя гара са спрели.

Продължават опитите за локаут в цялата страна. Във Враца жп работниците са заплашвани устно със съкращения, което всъщност ги мотивира и те вече стачкуват на 100%. При нас непрекъснато пристигат сведения и оплаквания от стачкуващите, че се правят списъци с имена и ЕГН-та, което е в нарушение със закона. Замяната с некомпетентни и неквалифицирани за съответните работни места служители, може да доведе до сериозни аварии, катастрофи и невинни жертви.

Във връзка с жалката и смехотворна амнезия на ръководството на БДЖ по повод причините за стачката, сме длъжни да им напомним, че стачката се провежда поради неизпълнение на споразуменията от 10.03.2011 г., под които те сами са се подписали.
Министър Московски, господа Недев и Владимиров,
Българските железничари стачкуват за:
1.Спазване на стачните споразумения, сключени на 10.03.2011 г. в дружествата на БДЖ и ДП НКЖИ, чиито основни параметри трябва да залегнат в бъдещите колективни трудови договори.
2.Изпълнение на Меморандума от м. март 2011 г. за разбирателство за развитието на българския железопътен сектор, подписан от министрите на труда и социалната политика и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и от президентите на КТ Подкрепа и КНСБ.
3.Сключване на колективни трудови договори в БДЖ Холдинг ЕАД, БДЖ Пътнически превози ЕООД, БДЖ Товарни превози ЕООД и ДП НК ЖИ.
Предупреждаме Ви, че следва да бъде прекратен незабавно натискът върху работниците и служителите, с цел да бъдат принудени да се съгласят трудовите им договори да бъдат прекратени по чл.331 от Кодекса на труда. Всъщност това е прикрита форма за извършване на масови съкращения.
Исканията на стачниците са съвършено ясни и категорични и единствените, които не са разбрали какво искат протестиращите, сте вие. Не се опитвайте с недостойните си действия да прехвърляте вината за тежкото състояние на българските железници върху нас – стачкуващите. Без да имате никаква визия за реформа в БДЖ, със своето безотговорно поведение относно стачката, вие тласкате БДЖ към фалит.

11.30 ч.
25 ноември 2011 г