Дванадесети ден над 80% от работниците и служителите, които днес /05 декември 2011 г./ са на смяна в българските железници стачкуват. От началото на стачката в 8.00 ч. нито един влак не тръгна от Централна гара София, Перник, Мездра, Горна Оряховица, Пловдив, Стара Загора, Видин.
От общо 120 влака по разписание в цялата страна към 11.00 ч., които е трябвало да тръгнат или са били в движение от преди началото на стачката, са спрели 94 влака. За 11 влака, които са били в движение преди началото на стачката, но до този момент не са стигнали до крайната си точка, няма сведение на коя гара са спрели.
Продължава стачката и по малките гари и спирки в страната.
За първи стачкуват служителите на ДП НК ЖИ на гара Езерово /преди Варна/, Владимир Павлов /преди Бургас/, Страцимир, Берковица, Бойчиновци, Кунино.

11.00 ч.
05 декември 2011 г.