Не само в хранителните и нехранителните стоки – наблюдава се съгласувана политика, която прави впечатление на обикновения гражданин, и аз не правя изключение. Това заяви Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, като коментар по отношение на цените на стоките и услугите.

„Спекула има тогава, когато има дефицит на стоки. Тогава имаме развитие на „черен стоков пазар“. В България това нещо не го наблюдаваме. Има една нечестна търговия с бързи норми на печалба“, уточни синдикалистът. Дали това е свързано с картел, както си мислят някои хора? Аз също си го мисля. Не мога да го докажа. Но мога да видя някои елементи, които правят впечатление на всеки един български гражданин. В рамките на много кратък период от време определени стоки, продавани по търговските вериги, по едно и също време получават промоционална стойност. Как се случва това нещо, ако няма примерно някакво, да го наречем, съгласуване между търговските вериги?

Инфлацията в България е значително по-висока, отколкото в рамките на ЕС, посочва Партениотис. А това според него се дължи на поредицата от кризи, която започна още през 2020 година. „Световната пандемия, енергийната криза от лятото на 2021 година, войната в Украйна, която доведе до бежанска криза, социална, суровинна, газова криза – и на целия този фон ние се намираме от две години и в политическа криза. Всички тези водят до това инфлацията да бъде изключително висока“, убеден е вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“.

В рамките на тези три години имаме значително обедняване на българските граждани. Доходите им са с много по-малък темп на увеличение, отколкото цените на стоките и услугите. По думите му, решение на този проблем може да бъде много по-силната и ефективна регулация.

„В Директивата за адекватни работни заплати, приета преди 6 месеца от Европейския парламент, е записано, че минималната работна заплата трябва да бъде поне 50% от средната работна заплата. Същевременно, този документ акцентира и върху ефективността на социалния диалог, а тази ефективност изисква да бъде постигната чрез поне 80% обхват на колективно трудово договаряне във всички икономически сектори. За да бъде постигнат този критерии, се изисква участието и на работодателите, и на синдикатите.“, допълни още Партениотис.

Цялото участие на Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, в Euronews може да гледате ТУК.