СЪОБЩЕНИЕ

на пресцентровете на КТ „Подкрепа“ и КНСБ

 

Браншовите синдикални структури на Независим синдикат на тютюноработниците /НСТ/ към КНСБ и Национален синдикат тютюнева промишленост /НСТП/ към КТ „Подкрепа”  изразяват своето категорично неодобрение по повод медийните изявления на г-н Божидар Лукарски – министър на икономиката, за случващото се в „Булгартабак-Холдинг” АД и по-специално „София-БТ” АД.

Явно нежелаещ да бъде обективно запознат със случващото се министър Лукарски заявява, че „Фабриката в цялост няма да прекрати своята работа” и че той е запознат, че от 303 предложения за прекратяване на трудовите правоотношения 263 са приели по-високите обезщетения, но извършената проверка от служителите на „Следприватизационен контрол“ установи, че в Дружеството не се извършва производствена дейност.  .

Категорично изразеното становище на министъра е, че „към днешна дата няма други нарушения по договора” – считано към 03 април 2016 г.

Синдикалните структури НСТ към КНСБ и НСТП към КТ „Подкрепа”  са категорични, че от кабинета на министър-председателя през месец август 2015 г. са му препратили кореспонденцията между „Булгартабак-Холдинг” АД и Адвокат Даниел Пенков писмо за намерение за изкупуване на продукцията на „Булгартабак-Холдинг” АД с искане за съдействие за разрешаване на търговско-икиномически договорености между цигарения холдинг и дружество Ronahiya Shavi Company с представител адвокат Даниел Пенков:

В писмото изрично е записано, че:

„На основание чл.112 – Глава осма „Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.20, ал.1 от закона за администрацията и чл.65, т.10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме изложението на Вашето внимание, за вземане на отношение, по компетентност”.

Браншовите синдикални структури считат, че бездействието на министър Лукарски е допринесло за създалата се ситуация в „София- БТ” АД – а именно заповед №1020-4100-294/ 21.03.2016 г. на изпълнителния директор Владимир Гечев Жеков от 21.03-2016 г.: „СПИРАМ дейността в дружеството, считано от 1.04.2016 г. за неопределено време”, което автоматично довежда до масово уволнение – ликвидация на 420 трайни работни места.

Имайки предвид посочените факти браншовите структури НСТ към КНСБ и НСТП към КТ „Подкрепа” искат оставката на министър Лукарски за бездействието и неговата неангажираност при създалата се ситуация и фактическото спиране на „София-БТ” АД и освобождаване на персонала на дружеството, който със своята дейност допринясяше за формиране на републиканския бюджет с над 340 млн.лв.

 

*Допълнителни документи:

Молба до Министерството на икономиката

Писмо от адвокат Д. Пенков

Заповед за спиране на дейността на дружеството от 01.04.2016