Днес, 13.12.2012 г. /четвъртък/, работниците и служителите от „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД гр. Сопот, започнаха безсрочни ефективни стачни действия.
Към 11.00 ч. броят на участниците в стачката беше около 1500 човека.
Исканията на стачкуващите работници са:
1.Изплащане на дължимите трудови възнаграждения.
2.Осигуряване на ритмично подаване на работа.
3.Осигуряване на подходящи условия на труд във връзка с настъпване на предстоящия зимен сезон.

В 12.00 ч. на 13.12.2012 г., Стачният комитет проведе преговори с изп. директор, които приключиха без споразумение.

Стачкуващите взеха решение на 15.12.2012 г./събота/, да се проведе протестно шествие от 12.15 ч. от Централен портал на „ВМЗ“ ЕАД гр.Сопот, по бул. „Иван Вазов“ до паметника на Братя Вазови, където от 12.30 ч. ще се проведе протестен митинг. От 12.45 ч. до 13,00 ч. ще се проведе второ шествие от паметника на Братя Вазови по бул. „Иван Вазов“ до Централен портал на „ВМЗ“ ЕАД гр.Сопот

ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ !