В началото на 2013 г. Конфедерация на труда „Подкрепа“ стартира проект Капацитет за партньорства със заинтересовани страни.

Проектът цели да подобри организационния капацитет на КТ „Подкрепа“ на всички нива в посока повишаване на стандарта и ефективността на Конфедерацията в качеството й на национална представителна организация на работниците и служителите. Чрез усъвършенстване на ключови компетентности да увеличи и експертността при участието на нейните представители в различните форми на социален диалог на национално и на местно ниво.

Конкретните проектни дейности, които ще бъдат реализирани са:
– Обучение за наставници на 40 водещи регионални представители на организацията от 36 регионални структури, от 6-те района на икономическо планиране;
– Повишаване ключовите компетентности на наставниците, които са необходими за резултатен трипартитен диалог и основаване на ефективни партньорства със заинтересованите страни на местно ниво;
– Обучение на 80 синдикални членове от обучените вече наставници;
– Създаване в интернет страницата на КТ „Подкрепа“ (http://www.podkrepa.org) на информационен масив с обучителни материали по проекта;
– Създаване и разпространяване на промоционални материали;
– Провеждане на конференция за популяризиране на резултатите от проекта.

Проект Капацитет за партньорства със заинтересовани страни ще допринесе за повишаване на обществената полезност и достигане на целите на организацията, чрез подсилване на експертния и организационен капацитет на КТ „Подкрепа“.

Проектът се реализира от КТ „Подкрепа в партньорство с Център за предприемачество и управленско развитие България (CEED България, www.ceed.bg).

Проектът е финансиран от Фонд за иновации Норвегия, по програма на Фонд за достоен труд и трипартитен диалог и е свързан с приоритет 1 и общите цели на Норвежката грантова програма 2009 2014 Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики. GAVAS – 2012/104601