На 17 декември 2013 г. /вторник/ от 10.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“, зала „Мецанин“ президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие заключителна конференция на тема „Капацитет“ – за партньорства със заинтересовани страни – постигнати резултати, перспективи и устойчивост“.
По време на конференцията конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ и координатор на проекта Емил Димитров ще представи рамката на проект „Капацитет“: цели, дейности, резултати. Също така ще бъде презентирана и специализираната методология за обучения на лидери-наставници, както и самите обучения и резултатите от тях в регионален контекст.
В конференцията ще вземат участие: обучените наставници, подпомаганите от наставниците синдикалисти и официални гости от Норвежкия фонд и НАПОО, представители на национални институции и организации, социални партньори.

Проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни“ е финансиран от Норвежката грантова програма 2009 – 2014 „Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики“ и се реализира в партньорство с Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България).