На 10 юли 2014 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ /зала „Мецанин“/ д-р Константин Тренчев ще открие Заключителна конференция „КАПАЦИТЕТ – за работа със заинтересовани страни. Добри практики в тристранния диалог на национално и регионално ниво“.
По време на конференцията конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ и координатор на проекта Емил Димитров ще представи проект „Капацитет“: цели, дейности, резултати.
С реализиране на дейностите по проект „Капацитет“, КТ „Подкрепа“ цели да допринесе за подобряване на тристранното сътрудничество между представителите на синдикатите, работодателите и администрацията в името на справедливо и устойчиво социално-икономическо развитие на страната.
В конференцията ще участват представители на национално и регионално ниво, участващи в съветите и комитетите от дискутираните в рамките на проекта секторни политики в областта на Заетостта, Безопасните и здравословни условия на труд, Образованието и обучението.
Поканени да поднесат своите приветствия и да насърчат участниците в конференцията са: Н. Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор /посланик на Кралство Норвегия в България; /г-жа Деяна Костадинова /секретар на президента на Р България/; д-р Хасан Адемов /министър на труда и социалната политика/; проф. д-р Анелия Клисарова /министър на образованието и науката/; инж. Румяна Михайлова /изп. директор на ИА „ГИТ“/; д-р Асен Ангелов /изп. директор на АЗ/.

Събитието се провежда в рамките на дейностите по проект, изпълняван от КТ „Подкрепа“ с финансовата подкрепа на Фонд Иновации Норвегия за достоен труд и трипартитен диалог – „Капацитет за работа със заинтересовани страни – добри практики в тристранния диалог на местно и регионално ниво“ – GAVAS – 2013/112596 във връзка с GAVAS-2012/104601.