„Качеството на професионалното обучение за възрастни“ е темата на кръглата маса, която КТ „Подкрепа“ организира на 13 април 2011 г. от 10.00 ч. в Централата на Конфедерацията. Събитието е в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Участие ще вземат представители от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Агенция по заетостта, Българска стопанска камара, Съюз за стопанска инициатива, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение, обучаващи институции. Специален гост и основен лектор е проф. д-р Райнер Цех, директор на Център за оценяване на качеството, оценител, обучител и консултант по системата за оценка качеството на обучение LQW. Той ще представи работещи модели в Германия за осигуряване на качество на професионалното обучение за възрастни.
Форумът, който КТ „Подкрепа“ организира, е една от формите на реализиране на цялостната политика на организацията, насърчаваща ученето през целия живот и пълноценното включване на работещите в системи за учене на работното място, включително и чрез реализиране на индивидуални планове за учене и кариерно развитие.
Технологичният напредък, глобалната конкуренция и преструктурирането на икономиката дават възможност за разкриване на „качествени работни места“, но изискват и нови знания и умения и високо квалифицирана работна сила.
КТ „Подкрепа“ със своята мрежа от Информационни бюра „Достоен труд“ на територията на цялата страна предлага мерки и съдейства за разработване и установяване на система за качество на професионалното обучение за възрастни. КТ „Подкрепа“ с цялостния си експертен и институционален капацитет предлага възможности за постигане на адаптивност на заетите, по-голяма сигурност на работните места и гаранция за увеличаване на интереса и участие в различните форми на „Учене през целия живот“.