От страна на КТ “Подкрепа” заедно с президента Димитър Манолов в срещата участваха и конфедерален секретар Нели Христова-Боянова, както и представители на Федерация транспортни работници “Подкрепа”, Медицинска федерация “Подкрепа” и Федерация “Култура”.