На 30 юли в медиите беше съобщено, че служител на „Български пощи“ започва гладна стачка, поради неизплатени допълнителни възнаграждения за прослужено време и ваучери. На следващия ден на място пристигнаха журналисти от национална телевизия, поканени от г-н Красимир Митов, председател на синдикат „Защита“. Господинът отправи поредица обвинения за незаконосъобразно поведение на изградените там синдикални структури. КТ „Подкрепа“ ще направи подробно разяснение, за да сложи край на манипулациите на партийния синдикат „Защита“.

1.) В края на 2017 г. неколцината членове на „Защита“ предложиха проект на КТД, тъй като знаят, че действащият до момента КТД изтича през март 2018 г. „Защита“ дори не се опита да потърси останалите синдикати в предприятието. В началото на 2018 г. членовете на КТ „Подкрепа“, КНСБ и ДСС – служители на „Български пощи“, предложиха на ръководството на предприятието изработен от тях колективен трудов договор. В такива случаи законът предвижда свикване на Общо събрание, на което делегати, избрани от служителите на „Български пощи“, гласуват за двата варианта. КТД, предложен от нас, беше избран от 100% от присъстващите делегати, които представляват 9900 работници.

2.) Това не спря г-н Митов. Неудовлетворението му се изрази в стотици писма до министър-председателят на страната, министъра на транспорта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, ръководството на „Български пощи” ЕАД и др. След което последваха многобройни проверки.

3.) КТД по закон важи само за членовете на синдикатите, които са предложили договора и са преговаряли с ръководството. За да могат и останалите работници да се възползват от извоюваните от трите синдикални структури предимства, законът допуска те да имат възможност да се присъединят към сключения КТД. Присъединителната такса, както е видно от приложения КТД, е 15% от минималната работна заплата за страната.

Вече споменахме, че синдикатът „Защита“ има няколко членове (вероятно не повече от десетина) – 3-4 в централата, останалите в звеното, което изказа недоволство. Членовете на „Защита“ в централата добре познават правилата, поради което заплащат присъединителната си вноска всеки месец. При тях забавяне на допълнителното възнаграждение за прослужено време и ваучерите няма. Останалите 5-6 работника вероятно са подведени или тенденциозно, имайки предвид липсата на технологично време за обработка, правят вноските си в края съответния месец. Поради това за м. юли са получили допълнително възнаграждение със закъснение. И това ще продължи да бъде така, докато не спрат да се вслушват в недобросъвестни съветници. Счетоводството на „Български пощи“ не може да знае дали и този месец ще решат да се присъединят или не, докато работниците не направят волеизявлението си, придружено със съответната вноска.
Повтаряме – няколкото членове на „Защита“ в централата заявяват това си желание в началото на месеца и нямат никакви проблеми.

4.) Кои са основните разлики – колективният трудов договор, изработен и договорен от членовете на КТ „Подкрепа“, КНСБ и ДСС, предвижда 1% допълнително възнаграждение за всяка година трудов стаж. По закон неговият размер е 0,6%. Неприсъединилите се работници получават 0,6% и едва след като се присъединят, ако въобще решат да го направят, получават допълнителните 0,4%.

Сред останалите предимства на КТД са ваучерите за храна (50 лв. на месец),  допълнителни дни платен годишен отпуск, обезщетения при съкращения и пенсиониране. Тези придобивки са само за членове на синдикатите и присъединилите се други работници.

Провокацията

Синдикат „Защита“ знае тези законови правила. Провокира социално напрежение, като въвежда в заблуда редовите работници и не им дава информация за стандартната процедура. За съжаление, те и до момента не се обърнаха към синдикатите страни по КТД по какъвто и да е повод, включително и за изготвяне на общ проект за КТД.

Същевременно г-н Митов прави злонамерени твърдения, че на другите три синдиката ръководството отпуска 60 000 лв. годишно. Уточняваме, че това са договорени от нашите членове максимални средства за командировки на членове на синдикатите – страни по КТД, при осъществяване на синдикална дейност. Тези средства са за две години и се разпределят пропорционално, съобразно броя на членовете на всяка синдикална структура. Това дава възможност за пътуване до отдалечени пощенски клонове, с цел поддържане на тясна връзка и комуникация с всички работници в страната. С тях трябва да се обезпечи възможността на работниците да правят срещи помежду си, да познават проблемите си и да се опитват заедно да ги решават. Това е същността на синдикалната работа. Пари на ръка никой не получава. Още по-малко безотчетни.

Синдикат „Защита“ прокарва и други неистини – твърди, че средствата от присъединителните такси потъват незнайно къде. Във всяко едно предприятие с КТД тези средства се събират във фонд, който се управлява от представители на синдикатите страни по КТД и работодателя и се използва за социално-битово обслужване, подпомагане на колеги в тежко икономическо състояние. Съветът за социално сътрудничество (работници и работодател) решават за какво да се използват. Никой друг! Подчертаваме също, че събраните от 7-8 години средства във фонда са непокътнати, не са гласувани никакви разходи.

Какво е „Защита“?

Присъствието на наши представители на уговореното с националната телевизия място беше провокирано именно от това безотговорно, злонамерено поведение на самозванците от „Защита“. Защо са самозванци? КТ „Подкрепа“ има около 3000 членове в „Български пощи“, КНСБ  около 6000, ДСС около  400, „Защита“ – десетина. Средната заплата в предприятието е 750 лв. – ниска е и всяка година се борим за увеличаването й. Но не е в размер на минималната заплата за страната, каквито твърдения се чуха. През годините ние също сме имали и продължаваме да имаме критики към ръководството на предприятието. Отправяли сме дори сигнали до прокуратурата при съмнения за злоупотреби или престъпления.

КТ „Подкрепа“ присъства на всички тези срещи – вътрешни и публични, за да защити собствените си членове, не ръководството на „Български пощи“ или правителството на страната. КТ „Подкрепа“ не участва в партийни заигравки, за разлика от председателя на синдикат „Защита“, за който научихме, че в реч на събора на БСП на Бузлуджа е провъзгласил г-жа Корнелия Нинова за „Желязната лейди“.

В тази връзка напомняме, че с този прякор е известна Маргарет Тачър – един от най-големите врагове на работническото движение във Великобритания. Именно враждебното й отношение към синдикатите и смазването на миньорските стачки е причината да се окичи с прозвището „Желязната лейди“. Надяваме се, че целта на организацията „Защита“ не е да създава проблеми на работниците, а да ги разрешава и че не си търси следваща желязна лейди, която да заличава работнически права. Надяваме се също така, че ще се държи като синдикат, а не като партийна притурка.

 

Пламен Дончев
Председател на Федерация „Съобщения“ към КТ „Подкрепа“