Паразитни такси гарантират печалбите на фондовете за сметка на осигурените лица

КТ „Подкрепа“ многократно сигнализира, че очакванията пенсионноосигурителните дружества и техните фондове да осигурят по-високи пенсии на работещите български граждани са несъстоятелни. Първото пропукване в тази, наложена публично като неоспорима, теория беше през 2015 г., когато отчетите на КФН показаха, че реалната доходност за периода 2004-2014 г. е отрицателна – минус 1,7%.

Днес ние ще представим друг основен дефект на втория стълб – гарантираните чрез задължителните, законово и пазарно необосновани такси. Те са два вида:

  • от всяка месечна вноска, която постъпваше в тези фондове до 2015 г., мигновено се отчисляваха 5%. За 2016 г. началната такса е в размер на 4,5% Срещу тази такса на осигуреното лице не се предоставя никаква услуга!
  • друга основна удръжка е т.нар. инвестиционна такса. До 2015 г. тя беше 1%, за 2016 г. е 0,9%. Не звучи и не е много. Порочното при нея е механизмът, по който работи, а именно – начислява се върху цялата натрупана по „сметката“ сума. Не само върху доходността, резултата от работата на фонда.

15673279

Пример: при вноска от 100 лв. началната такса е 5 лв. Само защото частното дружество е получило пари, без нищо насреща. Ако на края на периода средствата са нараснали до 110 лв., инвестиционната такса се начислява върху всички 110 лв., не само върху дохода – 10 лв. Така резултатът е следния:

  1. Частният пенсионен фонд получава 5 лв., защото е взел пари.
  2. Частният пенсионен фонд получава 1,10 лв. инвестиционна такса, вместо само 0,10 лв., както сочи нормалната пазарна логика.

Дори когато доходността е отрицателна (свидетели сме на средна доходност от минус 20% през 2008 г.), дружеството печели, докато осигурителното лице губи средства!

И ако някой смята, че 3, 5, 100 лв. загуба не са много, да погледнем как се отразява това на дружествата. За периода 2002-2016 г. една от големите компании е събрала такси в размер на 300 млн. лв. Тази огромна сума, само за едно от дружествата, не е отражение на професионализъм. То получава тези средства само по силата на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

Месечната „производителност“ на един зает в конкретната фирма стига до 4743 лв. на месец[1]. Тази „производителност“ е сред най-високите в България. Очевидно секторът „просперира“. Но за себе си.

Всички удържани такси през 2002 г. са били в размер на 12,4 млн. лв. За последната отчетна година – 2015, те са вече 140,4 млн. лв. Увеличението от почти 12 пъти не се дължи на увеличена 12 пъти заетост. Заплатите също не са се увеличили 12 пъти. Дължи се на факта, че работещите продължават да внасят осигуровки, върху които се начисляват такси. От една и съща сума внесена през януари 2002 г. се отчисляват такси всеки ден за престоя й във втория стълб до днес.

Активите на частните пенсионни дружества по всички фондове са 10,4 млрд. лв. (последно публикувани данни за третото тримесечие на 2016 г.). Начислените и удържани такси са почти 1 млрд. лв. Достатъчно за тлъсти „трудови“ възнаграждения и бонуси на висшия мениджмънт на дружествата. За сметка на грубо нарушаване на правата на осигурените лица!

Във връзка с всичко изложено до тук, КТ „Подкрепа“ предлага спешни промени:

  1. Премахване на началната такса. Срещу нея не се предоставя никаква услуга! Това беше и причината за премахване на таксата върху ВЕИ производителите.
  2. Инвестиционната такса да се начислява само върху резултата от инвестициите, не върху пълната стойност на активите на осигурените.
  3. Информация – в справка, изпращана от пенсионноосигурителните дружества на осигурените лица, да фигурират данните за индивидуалната партида:  направените вноски в НАП, прехвърлените суми и общия размер на удръжките, както и реалната доходност.
  4. Прозрачност – висшите мениджъри в ПОД, които управляват осигурителни средства, да декларират възнагражденията си пред Сметната палата.

 Време е Дядо Коледа да поработи в интерес на работниците и служителите, не на белите якички!

[1] Финансов резултат преди данъци, разделен на броя на служителите. Според твърдения на висшия мениджмънт, понастоящем там работят 300 души.

 

Пълната презентация може да изтеглите от ТУК