Коментирайки споразумението между ЕС и Великобритания, Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини подчерта:

„Премиерът Камерън успя да договори освобождаване на Обединеното кралство от важни задължения, свързани с членството в ЕС.
Сега, ЕС трябва да гарантира, че нито едно от тези изключения и ограничения няма да бъдат позволени на други държави-членки. “
„Европейските синдикати ще се борят за премахването на тези ограничения, като, след като тази вечер, ние ще се борим още по-активно, за да получим гаранции от Европейската комисия, че тя ще изпълни обещанието си за силен социален стълб в Европа. “
„Работниците във Великобритания и в ЕС имат нужда от справедливо общество, от инвестиции в качествени работни места, от право на свободно движение и равно третиране: тази „сделка за Великобритания” няма да им помогне. “
„В решение за бежанците и в специалната сделка за Великобритания, ние не виждаме обединение, справедливост и хуманизъм, черти, които са лицето на ЕС, на този Съюз, които ние се стремим да изградим заедно за нашите деца.“

Генералният секретар на ЕКП също критикува заключенията на държавните глави и решенията им по повод бежанската вълна. По този повод, той коментира заключенията на Съвета на ЕС относно бежанците, като заяви, че “ Вместо повишаване на хуманитарните усилия, Европа започва война срещу бежанците. Бежанците, идващи към ЕС, са представени като „поток“, който трябва да бъде прекратен.
Европа затваря вратите си. Лидерите на ЕС решиха, че жертвите на войната трябва да живеят на друго място. Те решиха да дават пари на Турция и на други държави за да пазят Европа от бежанците, но никой не настоява за достойни условия на живот. “
Мнението на ЕКП е, че международната общност трябва да се мобилизира, за да защити бежанците, а не за да се пази от тях. „ООН и НАТО са приканени да помагат на Гърция и на други балкански страни, тъй като останалата част от ЕС не поема никаква отговорност. “
ЕКП призовава страните- членки и членовете на ЕП да положат повече усилия, за да се подобрят съоръженията.за прием и интеграция на бежанците
„Ангажиментът за възстановяване на Шенген е от жизненоважно значение за гражданите и индустрията.“