„Мобилност на работната сила в условията на криза“ е темата на конференция, която президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие на 21 декември 2011 г. от 10.00 ч. в х-л „Макси“ – София /бул. Симеоновско шосе 110/.

На конференцията ще бъде представен анализ от проучване сред работодателите относно нагласите им за наемане на работа на работници от ЕС и трети страни, доколко миграцията допринася за подобряване адаптивността на заетите лица към пазара на труда в България, както и проучвания на пазарите на труда в шест страни от ЕС.
Трудовата мобилност е един от основните приоритети на новата стратегия за растеж и заетост на ЕС – „Европа 2020“. Европейската комисия се е заела със задачата да премахне част от бариерите, които спират свободното движение на работна ръка в рамките на ЕС. От 1989 г. насам над милион и половина наши сънародници потърсиха своята реализация в чужбина, но голяма част от тях не успяха да се интегрират пълноценно на пазарите на труда. В тази връзка, актуални проблеми, тенденции и предизвикателства пред българските работещи на пазара на труда в Германия, Австрия, Великобритания, Франция и Кипър ще представят по време на конференцията Доц. Духомир Минев, гл. ас. Мария Желязкова, проф. Теменуга Ракаджийска и Стела Димкова експерт от КТ „Подкрепа“. Също така, ще бъдат представени и Споразумения за сътрудничество между КТ „Подкрепа“ и синдикати от страни-членки на ЕС, с цел информационно, професионално и юридическо обслужване на легално пребиваващите български граждани на пазара на труда в съответните страни.

Конференцията е част от Националната кампания „Подкрепа за достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.