На 21 май 2015 г. /четвъртък/ от 9.30 часа в хотел „Арт Плаза“, ул. „Христо Белчев“ 46, София президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов ще открие двудневна международна конференция на тема: „Корпоративна социална отговорност – принос на социалните партньори за устойчиво развитие на икономиката“.
В първия политически панел изказвания ще направят: г-н Barto Pronk /президент на EZA/, д-р Константин Тренчев /почетен президент на КТ Подкрепа и вицепрезидент на EZA/; г-н Ивайло Калфин /министър на труда и социалната политика/, проф. Лалко Дулевски /председател на ИСС/, г-н Чавдар Христов /вицепрезидентът на КНСБ/, г-н Васил Велев /председател на АИКБ/ и г-н Камен Колев /зам. председател на БСК/.
Във втория панел на конференцията, организирана от КТ „Подкрепа“, становища относно Корпоративната социална отговорност като инструмент за социално-икономическото развитие ще дадат българските институции и националните социални партньори: МТСП /г-жа Мирослава Вълчева, гл.ексрепт/, КТ „Подкрепа“ /инж.Александър Загоров, конфедерален секретар/, UN Global Compact България /г-жа Марина Стефанова, директор/. Представители на работодателските организации също ще дадат своята експертна позиция.
В третия панел Българската браншова камара-Машиностроене и Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците при КТ „Подкрепа“ ще представят значението на социално отговорното поведение, диалога и партньорството за защитата на правата на работещите.
Участие в Конференцията ще вземат синдикални лидери и експерти от над 17 страни, които ще представят добри практики на КСО и приложението на международни стандарти в индустриалните отношения, партньорства и механизми за социален диалог, КСО и синдикатите – актуални инициативи на европейско равнище /г-н Веселин Митов, международен секретар КТ „Подкрепа“/, добавена стойност от добронамереното и коректно социално сътрудничество: необходимостта от съчетаване на бизнес целите с ангажираността и участието на работещите.
Конференцията се организира в рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA – най-голямата неправителствена структура, изповядваща християн-социални ценности, в която членуват 70 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от 25 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската „Солидарност“, най-големия румънски
синдикат „Kартел Алфа“.

Конференцията е открита за представителите на медиите.