Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК услуги“ ЕООД гр. Пазарджик

За мен „Подкрепа“ е: По-добрата синдикална организация и за мен единствената!

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Работата с хората, с които работя. Ангажиментът, който съм поела към хората. За мен те са синдикатът.

Хоби: Да ходя в Балкана. Туризъм. Да покорявам върхове и да дишам чист въздух.