„В администрацията има напрежение и то не е от сега, а тази политическа криза се отразява зле на администрацията. Отново става ясно, че в бюджета няма предвидени средства за увеличаване на работните заплати. Не само това, има анонси и за съкращения и за намаления на заплатите, което наистина създава огромно напрежение във всичкис структури на администрацията“, коментира Кремена Атанасова, председател на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ за „Твоят ден“ по NOVANEWS.

„Заявките, които дава редовното правителство са за 3% дефицит и прекрояване на бюджета, който беше внесен от служебното правителство. В ключови структури вече бяха проведени стачни действия – НОИ, КЗП, НЗОК, в Агенция по геодезия, картография и кадастър, в НСИ има огромно напрежение. Ще се наложи управляващите да чуят исканията на работещите, защото в противен случай колегите са склонни да обяват безсрочни ефективни стачни действия, а това, опасявам се, ще доведе до огромно напрежение и в обществото“, допълни още Атанасова.

„Редовният отговор на всеки финансов министър е „няма пари“, „администрацията е раздута“, „трябва да направим съкращения“, но фактите и цифрите не сочат това. Ако има някакви хора в държавната администрация, които взимат хилади левове заплата и не правят нищо, то това не са служителите на гише. Няма пари за нас не е аргумент, който бихме приели. Пари има и те са в капитала и в бизнеса. Трябва да се повишат максималният осигурителен доход, да се помисли за данък свръхпечалба, за корпоративния данък“.

От началото на годината имахме данни някои администрации, в които текучеството е около 30-40% от заетите в конкретната администрация, което е огромен проблем. По данни на Министерския съвет в администрацията работят над 10 000 души в над трудоспособната възраст и перманентно има 10 000 незаети щатни бройки. Това означава, че към държавната служба няма никакъв интерес, а и няма как да е по друг начин с тези условия на труд. Продължаваме ли без никаква политика по отношение на държавната администрация, опасявам се че системата ще се обезкърви до такава степен, че и малкото останала държава ще изчезне, заяви Кремена Атанасова.

Настояваме за минимум 30% увеличение на заплатите в ключовите администрации – НОИ, КЗП, НЗОК, НСИ, Агенция по геодезия, картография и кадастър, за общините минимум 15% ръст, за социалните услуги 30% увеличение. В останалите администрации (Агенция за социално подпомагане, Агенция по вписванията, Агенция по заетостта, ИА ГИТ) настояваме за минимум 15% увеличение, коментира председателят на САС „Подкрепа“

Цялото участие на Кремена Атанасова в „Твоят ден“ може да гледате във ВИДЕОТО.