Днес протестният митинг-шествие на работниците и служителите от „Кремиковци“ АД, членове на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ, премина пред Министрество на икономиката и енергетиката, Министерски съвет и Парламента, където протестиращите внесоха декларации с настояване за:
– Пряка намеса, чрез синдика на „Кремиковци“, за преструктуриране управлението на Комбината, с цел разработване на алтернативен вариант за запазването му;
– Разработване с участието на синдикатите в Комбината на компенсационна програма, включваща преквалификация, ранно пенсиониране, обезщетения в размер на тридесет работни заплати и др. за кремиковските работници и служители, които ще загубят работните си места;
– Незабавно разработване по Ваше указание на алтернативни варианти за спасяването на „Кремиковци“, в случай че не се сключи сделка;
– Незабавна проверка от специалните служби и контролни органи на държавата на всички действия, отнасящи се до „Кремиковци“ и установяване на причините и виновните лица, довели до катастрофата на Комбината.