На 9 февруари /вторник/ 2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ с организатор „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия“ (RASTIA), в партньорство с КТ „Подкрепа“ и „Българска търговско-промишлена палата“.

По време на срещата КТ „Подкрепа“ ще настоява за насочване на инвестициите, предвидени в плана, в модерни и съвременни технлогии с достатъчно голям бъдещ период на използване и полезност. Също така синдикатът настоява в предвиденото „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав”, същият да притежава необходимите системи за безопасност и оборудване European Train Control System (ETCS) като част от системите на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS).

КТ „Подкрепа“ изрази Становище (от 09 декември 2020 г.) относно невъзможността ERTMS да бъде внедрена в предвидената инфраструктура в определения до 2030 г. срок, като дори има участъци от Трансевропейските мрежи (TEN-T), за които липсват проектни намерения за такива инвестиции.

Кръглата маса ще бъде открита от Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, и Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата. Поканен да вземе участие е и г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Участие в дискусията ще вземат депутати от ЕП, членове на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народно събрание, браншови организации и всички заинтересовани страни.

Линк за онлайн достъп до събитието може да намерите ТУК.