ще се проведе на 19 юни 2009 г. (петък) от 10.00 часа в Централата на КТ „Подкрепа“.
Събитието се организира от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и е посветено на Деня на защита на детския труд.
Участие ще вземат и представители на МОТ, Държавната агенция за закрила на детето, ИА ГИТ, граждански организации и сдружения, деца и ученици.

Форумът е открит за представителите на средствата за масово осведомяване.