На 01 октомври 2020 г. делегация на КТ „Подкрепа”, начело с президента Димитър Манолов, внесе в Министерския съвет нужната документация, която да потвърди националното представителство на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, съгласно изискванията на закона.

Димитър Манолов коментира, че подготовката на документите, които съдържат данни с 50% повече от изискуемите по закон, е струвало много работа и човешки ресурси.

Предстои комисия от Министерски съвет да разгледа внесената документация, след което се очаква решение, с което всъщност се удостоверява правото на синдиката да участва в диалога в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

unnamed (2)

unnamed (1)