Днес, 7 октомври 2020 г., делгация на КТ „Подкрепа“, водена от конфедералния секретар Валери Апостолов, се срещна с ПГ на ПП ГЕРБ и ПГ „ДПС“ по повод внесените закони за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Закона за чужденците в Р България.

Становището на КТ „Подкрепа“ по внесения ЗИД на КТ е:

  1. Отрицателна позиция по еднодневните трудови договори и в тази посока и на възможността за разширяване на секторите, в които те могат да се прилагат.
  2. Категорично сме против предложението за създаване на възможност с браншов КТД да се удължава референтния период при сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца.
  3. Несъгласие за увеличаване на положения извънреден труд по.чл.146 от КТ да нарасне от 150 на 300 часа на годишна база.

Становището на КТ „Подкрепа“ по внесения ЗИД на Закона за чужденците в Р България:

  1. Против сме премахването на пазарния тест по §33, защото по този начин се ограничава преимущественото наемане на български работници в условията на криза.
  2. Псевдодоброволчеството, с което се заобикаля закона и под прикритието на доброволчество се полага нелегален безплатен труд. Вече има дела срещу подобни практики, тази промяна ще узакони подкопаването на трудовите права.

В допълнение КТ „Подкрепа“ настоява да се върне допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за работещите на трудов договор в администрацията и да се уреди отпускането на представително облекло, за липсата на което трудещите се често са санкционирани.

КТ „Подкрепа“ предложи също да бъде ограничено командироването, което се прави без съгласие на работник, само до 30 дни годишно. Понастоящем това се използва като механизъм за злоупотреба с работещите, които биват командировани по 30 дни многократно, като не им дава възможност да имат личен и семеен живот.

Утре, 8 октомври, предстоят срещи с ПГ „БСП за България“ и ПГ „Обединени патриоти“.

121030468_678881306083391_1223850380642906348_n