КТ „Подкрепа“ със задоволство установи, че на срещата в Народното събрание на 14 март 2024 година ръководителят на редовната мисия на МВФ за България г-н Жан-Франсоа Дофен конкретно посочи, че трябва да се премахне 10-процентният плосък данък върху доходите и да се въведе прогресивно облагане, да се възстанови единната ставка на ДДС от 20 процента, която да важи за всички, както и да отпадне таванът за осигуряване и всички да плащат осигуровки върху реалните си доходи, за което КТ „Подкрепа“ многократно е настоявала и поддържала като позиции пред изпълнителната и законодателната власт.

В контекста на обявената политика за борба срещу бедността, за постигане на адекватни минималнa работнa заплата и достойно заплащане на труда, както и преодоляване на големите диспропорции във възнагражденията, съответно в реалния разполагаем доход на домакинствата, борбата срещу социалното изключване, насърчаване на раждаемостта и справяне с демографската криза КТ „Подкрепа“ изцяло поддържа направените препоръки и ще продължи да отстоява възстановяване на социалната справедливост и правата на работещите за достоен живот и справедливо заплащане на труда.