На днешното си заседание Изпълнителният Съвет след задълбочено обсъждане прие Становище на КТ „Подкрепа“ по проекта на бюджетната прогноза за периода 2010-2012 г. и на Закон за държавния бюджет за 2010 г. В него се прави цялостен анализ на предложенията на Правителството, в които прогнозните допускания са оценени като оптимистични, но недостатъчно убедителни и аргументирани, а проекто-бюджета за 2010 е оценен като изключително рестриктивен и ерозиращ социалните системи. В заключение се подчертава, че КТ „Подкрепа“ не може да подкрепи този проект на бюджет и поради опита на Министерството на финансите да прехвърли тежестите на кризата върху хората на наемния труд и най-бедните слоеве от населението.