В периода 21-22 юни 2021 г., в сградата на КТ “Подкрепа“ ще се проведе международно обучение на тема: “Необходими промени за засилване потенциала на Европейските Работнически Съвети в ерата на дигитализация на работата и обществото“.

В събитието ще участват експерти и представители на Европейските Работнически Съвети (ЕРС) в мултинационални компании от различни европейски държави и сектори – водоснабдяване, металургия, хранителна промишленост, телекомуникации и др.

Обучението се провежда в рамките на  Европейски проект с наименование “Европейските работнически съвети: европейски стълб на социалния диалог“, в който КТ “Подкрепа“ е партньор.

Целите на настоящото последно от поредицата обучения се състоят в: Повишаване на осведомеността и подобряване на разбирането спрямо предизвикателствата и възможностите, възникващи в резултат на цифровата трансформация на работната среда по отношение на организация на труд, участие на работното място, умения, обучение и баланса работа–личен живот; представяне на практически насочена структура на работа и стимулиране на представителите на ЕРС за разработване на мерки и действия за използване на възможностите и справяне с предизвикателствата, възникващи в резултат на цифровизацията; предоставяне на насоки и препоръки на членовете на ЕРС по отношение на ролята им в управлението на Ковид-кризата в техните компании,  обмен на опит и добри практики.