КТ „Подкрепа“ организира на 12 октомври 2011 г. от 10.00 ч. в зала 10 на НДК /от вход А3, асансьори 8 и 9/ дебат между кандидат президентите на Р България на тема: „Социално-икономическото развитие на България през следващите 5 години“. Покани са изпратени до г-н Росен Плевнелиев, г-н Ивайло Калфин, г-жа Меглена Кунева, доц. Атанас Семов, г-н Румен Христов, г-н Волен Сидеров. КТ „Подкрепа“ като национално представителна синдикална организация счита, че това би дало възможност на широк кръг обществени представители да се запознаят с вижданията на кандидат президентите по проблеми, касаещи икономиката и социалните процеси в обществото и да оформят своята позиция, съобразно тях.
КТ „Подкрепа“ предлага на КНСБ да се присъедини към инициативата за провеждане на дебат между най-рейтинговите кандидат президенти.