На 10 септември 2019 г., от 10:00 ч., в хотел „Рамада София“ /зала „Опал“/ президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще открие заключителна конференция в рамките на проекта на КТ “Подкрепа” „Насърчаване на механизмите за командировани работници в съответствие с колективните трудови договори и закона“

По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проекта, както и създадената платформа “WATCHDOG” за наблюдение и механизъм за мониторинг на процесите по командироване на работниците  на територията на Европейки съюз. Тя съдържа препратки към  всички национални и към европейското законодателство във връзка с Директивата за командироването на работници.  Платформата ще бъде видима на сайта на КТ „Подкрепа“ и ще бъде предоставена с право на достъп на Дирекция „Заетост“ на ЕК и ГИТ. Достъпът до нея е безплатен, като всяко заинтересовано лице /работник или работодател/ може да провери правата си или да подаде сигнал до националните агенции по труда във всички страни-членки на ЕС.  Основната цел на проекта е да се създадат активни механизми за контрол и мониторинг на правата на командированите работници в ЕС чрез сътрудничество, обмен на знания и базирани на доказателства подходи на социалните партньори, националните инспекции по труда и европейските агенции.

Проектът е финансиран от Европейски съюз, чрез Европейска комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване. Дейностите се изпълняват на територията на 9 държави-членки на ЕС, в партньорство със социални партньори и изследователски институти от Кралство Дания, Република Кипър, Република Латвия, Република Румъния, Република Чехия, Република Словакия, Кралство Испания, Република Италия и Република България.

По време на събитието своите приветствия към участниците на събитието ще поднесат д-р Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика към НС, представители на МТСП, ГИТ, АЗ и ЕК у нас.

VP/003/0031/ Promoting mechanisms for posted workers’ compliance with collective agreements and the law, Grant Agreement VS/2017/0351   

Платформата „WATCHDOG“ може да посетите ТУК.

Bulgarian:

German:

Greek:

Italian:

Romanian:

Slovak:

Spanish:

French:

Czech:

Latvian:

Danish: