На 10 май 2016 г. от 11.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе кръгла маса-дискусия относно възможните решения за избягване недостатъците на системата за ваучерно хранене на работниците и служителите и възможностите за нейното развитие.

Поканени да вземат участие са: Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – посланик на Република Франция, Ивайло Калфин вицепремиер и министър на труда и социалната политика, Владислав Горановминистър на финансите, Пламен Димитров президент на КНСБ, работодателски организации, Асоциацията на операторите на ваучери за храна, изследователи, представители на академичните среди и други заинтересовани страни.  

Системата за ваучерно хранене на работниците и служителите бе въведена с активното участие на КТ „Подкрепа“ и дава възможност на работодателя да предостави 60 лв. необлагаема сума по строги правила за ползване и под формата на ваучери за храна. Кръглата маса, организирана от КТ „Подкрепа“ ще представи гледните точки относно бъдещето на системата – оптимизация или реформа.