На 16 септември 2016 г. /петък/ от 10.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ президентът Димитър Манолов ще открие кръгла маса на тема Съхранение на експертния потенциал и възможности за развитие на българската наука“.

Състоянието на Българска академия на науките и Селскостопанска академия е унизително! КТ „Подкрепа“ счита, че България трябва да направи всичко възможно да съхрани БАН и ССА, защото те са от изключително значение за запазване идентичността на България и в традициите, и в бъдещето. Като основен производител на научен продукт у нас, двете академии, са основата за опазване потенциала на българската нация по отношение на нейните научни възможности.

Институтите на БАН и ССА, техните лаборатории, опитните им стопанства, са по същество действащи технопаркове. При правилно насочване на дейността им, те ще бъдат изключително полезни за българското общество и за българския бизнес, като по този начин той няма да плаща изключително скъпо експертните разработки и консултации, направени от чужбина.

Събитието се организира от Национална Федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика към КТ „Подкрепа”, като участие ще вземат: чл. кор. Димитър Димитров /БАН/, проф. д-р Тотка Митова /ССА/, представители на МС, МФ, МОН, МЗХ, работодателски организации.