На 27 април 2016 г. от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа” вицепрезидентът Иоанис Партениотис ще открие с позиция по отношение дейността на Агенциите за временна заетост международната кръгла маса «Правата на българските работници в селското стопанство във Франция – едно синдикално сътрудничество в битка със социалния дъмпинг и нарушени човешки и трудови права».

Вчера, 25 април, Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство” към КТ „Подкрепа” и френската синдикална организация „ФГА-СФДТ” проведоха Информационен ден в Мъглиж и Казанлък относно правата на работниците, които имат намерение да работят в селскостопанския сектор във Франция. Двете организации работят съвместно от началото на 2012 г. по проблемите на емигриращите сезонни работници в селското стопанство. Като резултат от тяхното сътрудничество и действия за справяне с недекларирания труд и експлоатацията на българските работници в селското стопанство във Франция вече има отнет лиценз на Агенция за временна заетост. Коя е агенцията и какво включва бъдещето сътрудничество на двете организации – ще бъде обявено утре  /27 април/ по време на събитието.

Поканени да вземат участие в кръглата маса и да изкажат своята позиция по възникналите проблеми са: Н.пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – посланик на Република Франция, Ивайло Калфин– зам.-министър председател и министър на труда и социалната политика, инж. Румяна Михайлова – изп. директор на ИА «ГИТ», Валентина Георгиева – изп. директор на АЗ, Георги Гьоков – заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 43-то НС, Георги Пирински – член на ЕП.