На 20 юни 2018 г. от 10.00 ч. в х-л „Гранд Хотел София“ /“Триадица 2“/ Конфедерацията на труда „Подкрепа“ организира кръгла маса на тема „За достойни условия и заплащане на нощния труд и предотвратяване на последствията от него“.

Както знаете, на 20 април 2018 г. КТ „Подкрепа“ обяви началото на Кампания за достойни условия и заплащане на нощния труд. Искането е за увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд като процент от минималната работна заплата за страната – не по-малко от 0.5 % от нея за един час нощен труд. В подкрепа на кампанията бе стартирана и подписка – не само в структурите на КТ „Подкрепа“, а и сред всички работещи, която продължава и в момента.

В тази връзка КТ „Подкрепа“ иниицира дебат по проблема, в който ще се включат широк кръг от специалисти – здравни, социолози, психолози, икономисти, синдикалисти и др. Ще бъдат представени доклади: Необходимост от кампанията – „За достойни условия и заплащане на нощния труд” /Здравчо Здравчев, КТ „Подкрепа“/, „Риск за здравето и безопасност при нощния труд” /доц. Катя Вангелова, НЦОЗА/, „Социални аспекти на нощния труд“ /доц. Евгени Евгениев, УНСС/, „Психологически измерения на нощния труд” /гл. ас. Стойка Калчева, БАН/, „Правни аспекти на нощния труд”/адв. Адриан Илиев, КТ „Подкрепа“/.

Поканени са и заинтересовани институции, сред които Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, ИА „ГИТ“, Национален център по опазване на общественото здраве, Български лекарски съюз, Синдикална федерация на служителите в МВР, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Събитието се организира съвместно с Фондация „Фридрих Еберт“.