На 9 февруари 2018 г. от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на Конфедерацията Димитър Манолов ще открие международна конференция на тема: „Европейска законодателна рамка и защита на  наемния труд: предизвикателства пред Европейския стълб на социални права“. Специално изказване по време на събитието ще направи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Програмата на конференцията предвижда обсъждане на широк кръг въпроси, свързани с националните политики и приоритети относно Европейския стълб за социалните права: възможният баланс между справедливата и устойчива закрила на трудещите се; предизвикателствата, свързани с новите форми на заетост и осигуряването на адекватни условия на работа при нетипичните форми на труд; политики за преодоляване на социалния дъмпинг и необходимостта от значително повишаване на доходите; преразглеждане на директивата за командированите работници и др.

Участие ще вземат президентът на Европейския работнически център EZA Барто Пронк, президентът на най-големия румънски синдикат „Картел Алфа“ Богдан Хосу, както и чуждестранни лектори – синдикални лидери от Белгия, Холандия, Франция, Австрия, Португалия, Румъния и Полша.

Форумът се провежда под егидата на Европейския работнически център EZA – най-авторитетната християнска международна организация за работническо обучение, изповядваща християнски ценности, в която членуват над 80 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от близо 30 европейски държави, където КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската „Солидарност“.