На 26 май 2017 г. /петък/ от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ президентът Димитър Манолов ще открие международна конференция на тема „Европейският социален стълб – предизвикателства пред синдикатите за по-ефективна защита правата на работниците“. Сред основните теми, които Димитър Манолов ще постави за обсъждане са: възможностите, които Европейският стълб предоставя за преодоляване на задълбочаващите се социални  неравенства; необходимите мерки за подобряване на индустриалните отношения, като предпоставка за по-ефективен социален диалог; пътищата за справяне с новите тенденции в глобалната икономика  –  гъвкавост и мобилност, споделена и дигитална заетост, де-регулация на трудовите отношения и свързаните с това нови синдикални стратегии и действия. Акцент ще бъде поставен върху: Възможна ли е единна минимална работна заплата в Обединена Европа?

         Своите позиции по поставените въпроси ще споделят широк кръг синдикалисти на политическо и експертно равнище от Белгия, Франция, Румъния и Полша.

         Участие в конференцията ще вземат: зам.-министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов, ръководители и експерти на Агенция по заетостта, Икономическия и социален съвет, КНСБ, работодателски организации.

         Форумът се се провежда под егидата на Европейския работнически център /EZA/– най-авторитетната християнска международна организация за работническо обучение, неправителствена структура, изповядваща християнски национални ценности, в която членуват 80 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от 25 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската „Солидарност“ и най-големия румънски синдикат „Kартел Алфа“.