На 23 юли 2009 г. (четвъртък) от 9.30 часа в хотел „Централ“ (бул. „Христо Ботев“ 52) ще се открие международна конференция на тема „Смекчаване на социалните последици от глобалната финансово-икономическа криза“. Конференцията се организира от КТ „Подкрепа“ и ще премине под егидата на Международната организация на труда (МОТ).
Форумът ще се открие от Президента на КТ „Подкрепа“ Д-р Константин Тренчев, като за участие са поканени представители на социалните партньори и на политическите партии, както и широк кръг от синдикални лидери и експерти.
Позицията на МОТ ще бъде представена от г-жа Верена Шмид от Германия (старши съветник в МОТ).
Конференцията ще премине през три работни сесии:
– Европа и глобалната финансова и икономическа криза;
– Проявления на кризата в България и мерки за смекчаване на последиците от нея;
– Социалният диалог в България и становища на отраслевите социални партньори за справяне с проблемите на задаващата се тежка социално-икономическа криза.

Конференцията е открита за представители на медиите.