На 30 август 2019 г. /петък/ от 09.30 г., в х-л „Света София“ /ул. „Пиротска“ 18/, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще открие двудневна международна конференция на тема „Синдикални политики за устойчива заетост, достоен труд и преодоляване на нарастващата несигурност на работното място“.

Форумът се организира от Конфедерация на труда „Подкрепа“ в рамките на обучителната програма на Европейския работнически център EZA. Програмата предвижда обсъждане на широк кръг въпроси, свързани с борбата срещу несигурността на пазара на труда, нуждата от нарастване на инвестициите за устойчива заетост и новите стратегии за синдикализация. В последните години в страните от ЕС се наблюдава  повишаваща се диверсификация на организацията на работното време на трудещите се. За 2018 г. над 30% от работещите са имали нередовен работен график, близо 40% са работели различен брой часове в дните от седмицата /срещу 32% за 2010 г./, 33% са били с т.нар. „плаващо“ начало и край на работния ден, 32% са работели различен брой часове всяка седмица /срещу 26% за 2010 г./. Основната тревога на КТ „Подкрепа“, свързана с тези тенденции на пазара на труда и с нередовната организация на работното време е, че те водят до неустойчиви доходи и недостатъчно полаган труд, като предлагат минимална или никаква защита на работника по отношение на работодателя.

По време на форума ще бъде представен проект на  EZA: „Бъдещето на труда и промените в индустриалните отношения“. Тематични доклади ще бъдат изнесени от Георги Пирински /бивш евродепутат и член на комисията по Социална политика на ЕП/ – „Увеличаване на инвестициите за устойчива заетост“ и доц. д-р Васил Киров  /Институт за изследване на обществата и знанието, БАН/ – „Несигурност и гъвкавост на заетостта – актуални тенденции за България и предизвикателствата при защитата на заетите при нови форми на труд“. Актуалността на темата ангажира участието и на представители на трите държавни ведомства, имащи ключово отношение към темата – МТСП, АЗ и ИА „ГИТ“. За участие са поканени синдикални лидери и експерти от Франция, Германия и Румъния, както и страните от Западните Балкани – Сърбия и Северна Македония.