На 04 септември 2018 г. в гр. Варна, КТ „Подкрепа“ организира регионално събитие – мероприятие в рамките на кампанията на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа „Здравословните работни места управляват опасните вещества” (2018-2019 г.).

Кампанията цели повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място и насърчаване на култура за превенция на риска.

Събитието ще се проведе в хотел „ Аква”, ул. „Девня“, № 12-А, Варна с начален час 11:00 часа.

Участие ще вземат: Виолета Добрева, директор на Фонд „Условия на труд“, МТСП; представители на  Дирекция ИА „ГИТ“ – Варна;  Пенка Митрева, началник отдел в ИА ГИТ; Васил Василев – председател на регионалната организация на КТ “Подкрепа“ във Варна; представители на Служби по трудова медицина; синдикалисти, членове на КУТ  и длъжностни лица по БЗР, работещи в секторите на добивната и химическа промишленост, ВиК, кораборемонт, образование, здравеопазване и култура; ръководители на учебни центрове  и др.

Модератор: инж. Александър Загоров, конфедерален секретар, КТ “Подкрепа“, ръководител на отдел „ Социална политика, реиндустриализация и устойчиво развитие“, синдикален представител за България в УС на EU OSHA в Билбао.

Основни лектори са:
Виолета Добрева, директор Фонд“ Условия на труд“
Пенка Маркова – началник отдел  ИА „ГИТ“
Д-р Влайко Воденичаров, асистент в Медицински университет – София
Васко Василев – СТМ Шумен

На събитието ще бъдат презентирани и иновативни средства за лична и колективна защита от опасни вещества.