На 20 февруари 2012 г. след срещи в Никозия с кипърския министър на труда и ръководството на SEK, президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев подписа този важен документ, който се явява четвърти по рода си след вече подписаните такива със синдикатите от Великобритания, Италия и Франция. След официалната церемония последва среща с над 150 наши сънародници в град Лимасол,на която д-р Константин Тренчев, президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров и генералният секретар на SEK в продължение на повече от три часа отговоряха на десетки повдигнати въпроси и запитвания, свързани с трудовите проблеми на нашите сънародници в Кипър. През месец март предстои подписването на споразумение и с най-големия западно-европейски синдикат DGB, Германия.

Общи данни за българите мигранти в Кипър

Българската емиграция в Кипър до 2004 г. е около 6 000 души, тя започва да нараства с по високи темпове след 2004 год, когато Кипър е приет в ЕС, данните за 2006г. са за 18 – 20 000 дущи, следва етап на голяма миграционна вълна след 2007 год. и приемането на България в ЕС. Причините са, че Кипър не затвори пазара на труда за страната ни, както и по – лесното намиране на работа в сравнение с други европейски държави.
По неофициални данни на МВР – Кипър от 2010г., българите в Кипър със сезоните работници са около 50 000 души.
Фактор за това бе ниската безработица в страната, както и предпочитанието на работодателите към нашите граждани в сравнение с емигрантите от Африка и Азия.
Основните сфери на заетост на българските мигранти са туризмът, строителството, търговията и услугите . Териториално са съсредоточени в големите градове Никозия, Ларнака, Лимасол, Пафос и Паралимни.
Кипър беше страната с най – ниска безработица от държавите – членките на ЕС. Въпреки че през последните години тя започна да се покачваи в Кипър. Данните за 2008 г. са средно 3,6%, за 2009 са 4,5% , за 2010г. 5,6%, но през 2011г тя рязко се повиши на 9,3%. Най -засегнатият отрасъл е строителството, в по-малка степен туризмът и търговията. Това се отразява и на нашите граждани, които все по – трудно си намират работа или приемат да работят на черно.
Програмата за борба с последиците от световната финансова криза на правителството на АКЕЛ е по- различна от общоприетия модел в страните членки на ЕС.
В стремежа си за удържане на безработицата, увеличаване програмите и средствата за регионално и социално строителство и подпомагане на туризма, приоритетно се насочват средства в държавни фирми или фирми с държавно участие, като целта е по – ефективен контрол от страна на държавата.
Въпреки трудната ситуация на пазара на труда в Кипър и от разговорите с българските общности и срещите, до този момент няма завръщане в България на големи групи мигранти. Напротив през последните месеци по наша преценка и по мнение на кипърските местни ведомства идват нови български граждани, с цел търсене на работа в Кипър.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В КИПЪР (СЕК)

СЕК е един от двата най-големи синдиката в Кипър, основан е през 1944год.
Синдикатът СЕК е съставен от седем федерации, които представляват работещите в различните сектори на икономиката.
СЕК се разделя на следните професионални федерации:
Федерация на работещите, заети в Частния сектор.
Федерация на работещите, заети в Индустриалната промишленост.
Федерация на работещите, заети в Строителството, Минния сектор и общи работници.
Федерация на работещите, заети в Транспортната, петролната и селскостопанската промишленост.
Федерация на работещите, заети в Държавния сектор, полиция, армия.
Федерация на работещите, заети в парадържавни организации.
Федерация на работещите, заети в хотелиерството и туризма.

Федерациите се съставени от професионални асоциации, които са съсредоточени по райони и организационно принадлежат на Свободните Работни Центрове Никозия Кериня, Лимасол, Пафос, Ларнака, Фамагуста ( Паралимни ).
Синдикатът работи много активно за приобщаване на българите работещи в Кипър. В два от районните си центрове в Лимасол и Паралимни са създадени възможности нашите граждани да получават консултации на български език, като са наели на хонорар две българки, започнаха да издават всеки месец вестник на български и румънски език.
Към СЕК са изградени :
– Фонд за Медицинско обслужване.
Работи на областно равнище под опеката на Работните Центрове на СЕК. Подсигуряване на членовете и техните семейства добро ниво с медицинско и фармацевтично обслужване.
Разполага с лекари на частна практика, за почти всички специалности.
В повечето области работят собствени аптеки на СЕК.
– Организация за подобряване качеството на живот.
Целта и е да координира предлаганите на членовете услуги за отдих и отмора.
За тази цел СЕК разполага със собствени съвременни и изцяло обзаведени и оборудвани ваканционни селища както в планината така и на морето.
В базите на ваканционно селище Каннавия всяко лято се организират къмпинги за децата на членовете на СЕК.
– Спестовен Фонд
Под опеката на СЕК във всички области работят клонове на Кооперативна Спестовна Каса на Частните Служители в Кипър (СИТИЕК )
СИТИЕК предоставя финансово-кредитни услуги на членовете, отпускайки жилищни кредити, студентски и други, работейки на индивидуална основа с ниски кредитни лихви.