Въпреки постигнатия икономически растеж на БВП в размер на 2.1%, вместо очаквания 1.8%, парите за образование са недостатъчни за гарантиране на качествен учебен процес. Доброто образование изисква и сериозна финансова инвестиция, която става възможна, тъй като в резултат от увеличения ръст на БВП в Бюджета има 80 млн. лв. в повече. Конфедерация на труда „Подкрепа“ настоява този ресурс да бъде насочен приоритетно към образованието. Настояваме за 5% увеличение на ЕРС за училищата и детските градини и 8% увеличение на работните заплати в сферата на образованието. Това действие на държавата ще покаже ангажираност към съществуващите проблеми и ще мотивира педагогическите специалисти учители и директори да се квалифицират и работят допълнително и качествено с децата и учениците.
Новото време ни изправя пред нови предизвикателства и изисква бързо и навременно решаване на проблемите, защото динамиката на процесите налага този подход, за да не закъснеем фатално в сравнение с целия свят. Излизането от задънената улица на българското образование, подложено на критика и нестихващи упреци заради състоянието му – на дъното на международните класации, предполага спешни и неотложни действия и належащи реформи от държавата, за да може, работейки в екип, с иновативно и креативно мислене, с новите технологии и комуникации да направим образованието модерно, прогресивно и проспериращо.
Най-лошо заплатените учители в Европа са безспорно българските учители, според доклада на Eurydice, със средна годишна заплата от 4436 евро или 370 евро средна месечна заплата. В тази негативна класация българските учители убедително водят дори своите колеги от Румъния и са безкрайно далече от учителите от Люксембург и Лихтенщайн, които достигат 10 916 евро месечна заплата.
Едва ли има институция, която да не разбира, че сме изправени пред критичната права за бързо и ефективно справяне с дълбоката криза в българското училище. В противен случай сривът ще стане неуправляем и трудно решим.
Конфедерация на труда „Подкрепа“ настоява допълнителният приход на БВП от 80 млн. лв. да бъде целенасочено използван за образованието, за тези, които подготвят младото поколение, което утре ще определя обществените процеси и престиж на Република България.