С гласовете на 563 делегати ХI-тият КОНГРЕС на КТ „Подкрепа“ преизбра за свой президент Димитър Манолов и за вицепрезидент Иоанис Партениотис.

КОНГРЕСЪТ утвърди броя на конфедералните секретари – членове на Изпълнителния съвет, да бъде пет. С поименно гласуване делегатите избраха четиртима – Александър Загоров, Веселин Митов, Нели Христова и Валери Апостолов.

Изборът на утвърдения по реда пети конфедерален секретар ще бъде извършен от Първия Конфедеративен съвет.