Конфедерация на труда „Подкрепа“ изпрати свое становище до Министерския съвет, Народното събрание и българските представители в Европейския парламент, в което изрази опасенията си от подписването на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции в настоящия му вид и цели.
Като част от социалния диалог, КТ „Подкрепа“ до момента не само не е участвала, но и не е уведомена да са организирани дискусии по темата на институционално ниво. Липсата на обсъждане, анализ и позиция оставя усещане в обществото, че се вози във влак без машинист.
„Трябва да си даваме ясна сметка за това, което ни чака. В ТПТИ трудът се третира като нетарифна бариера и това няма как да ни прави щастливи. От друга страна е повече от ясно, че в споразумението съществуват куп опасности, които не са непременно в нашия сектор, но не бива да ги подценяваме. В този дебат трябва да пазим собствените си интереси.“, заяви инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.
КТ Подкрепа настоява:
1)Българското правителство да се противопостави на споразумения, които включват ISDS клауза и дават възможност на корпорации да съдят България в наднационален трибунал за приети нормативни разпоредби. Тези дела са непрозрачни, разходите се плащат от държавата, независимо в чия полза е финалното решение. ЕС и САЩ са правови държави. Заобикалянето на националното правораздаване и ползването на термини с неясни дефиниции като справедливо отношение и непряка експроприация е недопустимо.
2)Преговарящите да се откажат от идеята за регулаторно сътрудничество, което позволява на неизбрани от никого експерти да ограничават законодателните инициативи на демократичните правителства.
3)В ТПТИ, CETA и всички подобни договори за свободна търговия основна цел да бъде благоденствието на гражданите, не печалбите на корпорациите.
4)Правата на работниците, колективните трудови договори или другите защити на работниците и служителите, на околната среда и на потребителите в никакъв случай не трябва да бъдат интерпретирани като нетарифни пречки.

Електронен вариант на подписката: http://solidbul.eu/?p=3015
Хартиен вариант: http://solidbul.eu/wp-content/uploads/2014/10/Signature-list-BG_new.pdf