На 7 октомври за четвърта поредна година синдикатите по цял свят ще мобилизират силите си в подкрепа честването на Световния ден за Достоен труд. През изминалата година бяха организирани 430 инициативи в 98 различни държави. Основният акцент тази година пада върху справянето с несигурността на работните места и насърчаване на глобална регулация на финансовия сектор.
КТ „Подкрепа“ се присъединява към кампанията за Достоен труд на световното синдикално движение, като на 7 октомври пред Информационните си бюра „Достоен труд“ в градовете Бургас, Варна, Враца, Благоевград, Пловдив и Русе от 12 до 13 ч. представители от „Подкрепа“ ще раздават ваучери за безплатна консултация за основните права на работното място. По време на едночасовата кампания юристи от шестте бюра „Достоен труд“ ще разясняват правата на хората на наемния труд в сферата на трудово-правните въпроси, пазара на труда, обучението и квалификацията, младежките дейности и безопасността при работа.
На същия ден /7 октомври/ в гр. Казанлък, читалище Искра от 10.45 ч. г-жа Цветанка Пискова, председател на СРС на КТ „Подкрепа“ в Казанлък ще открие специално събитие по повод Световния ден за Достоен труд. Експерти от Конфедерацията ще запознаят участниците със защитата на трудовите права на работниците. Във втората част на събитието ще бъдат открити две приемни за трудово-правни консултации.
Кампанията на КТ „Подкрепа“ на 7 октомври ще премине под мотото „Не искам просто да съществувам, а да живея достойно!“.

Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.