КТ „Подкрепа“ стартира двудневна международна конференция (4 и 5 ноември 2021 г.) „Европейска перспектива за Западните Балкани – чрез укрепване на социалния диалог към ускорен преговорен процес“. Тя беше открита от президента инж. Димитър Манолов, който подчерта, че КТ „Подкрепа“ е посветила повече от 20 години на тази тема. „За нас беше напълно ясно, че бъдещето и перспективата на Балканския полуостров е тогава, когато всички сме заедно, обединени в една обща политическа и икономическа структура. Това е нещото, което ни е водило през всичките тези години. ЕС, като  икономическа и политическа структура, може да бъде критикуван за много неща, но така или иначе няма друго по-добро решение за нас, които живеем тук. КТ „Подкрепа“ ще продължи да работи в тази посока, ще продължи да дава най-доброто от себе си в сътрудничество с международните организации, в които членува.“, заяви Димитър Манолов. Той обърна внимание и на предизвикателствата, които Зелената сделка отправя към всички, поставяйки много въпроси и изпитания пред редица държави.

В рамките на конференцията ще бъдат дискутирани:

  • Европейският план „Следващото поколение ЕС“- това ли е верния подход да постигнем по-приобщаваща, устойчива и прогресивна Европа?;
  • Работещите бедни в Западните Балкани и дневния ред на ЕС: стъпките за гарантиране на по-добри условия на труд и живот на заетите в региона?;
  • По пътя на интеграцията в ЕС: отговори на националните правителства за ограничаване на пандемията, законодателни и синдикални инициативи за прилагане на мерки в подкрепа на достойната заетост и за повишаване на стандарта на живот в региона на Западните Балкани;
  • Как да изградим устойчиви връзки между икономическо възстановяване, работни места на бъдещето и необходимите нови професионални умения?;
  • Възстановяване от пандемията и проблеми на равнопоставеността на половете.

Ще бъдат представени примери от практиката и предложения за по-активно включване на представителите на работещите в изпълнение на мерките, залегнали в националните планове за възстановяване и устойчивост, нови синдикални инструменти и политики за по-добра защита и за достойно заплащане на труда и синдикални инициативи за преодоляване на предизвикателства в сферата на наемния труд.

В хибридния форум участие ще вземат Богдан Хосу, президент на „Cartel Alfa“, Румъния и вицепрезидент на EZA, Добри Митрев, председател на УС на БСК, Норбърт Клейн, завеждащ обучителни програми към EZA, Веселин Митов, вицепрезидент на EZA и международен секретар на КТ „Подкрепа“, Джозеф Тювинел, президент на CFTC-Париж, Франция, доц. Александър Николов, социолог от СУ „Климент Охридски“, Ваня Григорова, икономически съветник на КТ „Подкрепа“, както и представители от Сърбия, Северна Македония и Албания.

Конференцията е организирана съвместно с „Европейския Работнически Център“ (EZA, Германия) и се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки.