Организацията, която осъществи проекта бе OBES Гърция, която е най-голямата синдикална федерация на заетите в индустриалния сектор.

С цялостното съдържание на Проекта, както и с представените презентации и национални доклади може да се запознаете на следния интернет адрес:
http://www.obes.gr/new-ewc-directive/index.html