На 24 юни 2014 в гр. Пловдив в рамките на работната програма на Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, КТ „Подкрепа“ ще бъде представен проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни“ – добри практики в тристранния диалог на местно и регионално ниво, като ще бъдат дискутирани и възможностите за подобряване на трипартитния диалог в рамките на компетентностите на представените в Съвета институции.

Участието е в рамките на дейностите по проект, изпълняван от КТ „Подкрепа“ с финансовата подкрепа на Фонд Иновации Норвегия за достоен труд и трипартитен диалог – „Капацитет за работа със заинтересовани страни – добри практики в тристранния диалог на местно и регионално ниво“ – GAVAS -2013/112596 във връзка с GAVAS-2012/104601.