На 25.05.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в зала „Мецанин“ на  КТ „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ ще се проведе  заключителна конференция за представяне на постигнатите резултати по проект “BG05M9OP001-1.128-0005 „Развитие на дигиталните умения“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

С изпълнението на проекта на КТ „Подкрепа“ бе осъществено подпомагане на работещите хора и техните предприятия за приспособяване към промените в областта на индустриалните отношения и за ориентиране към съвременните тенденции на едно развито цифрово общество.

Поканени да вземат участие са:

  • Лазар Лазаров, зам. министър-председател и министър на труда и социалната политика;
  • Наталия Ефремова, зам.-министър на труда и социалната политика;
  • Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР;
  • Ивайло Найденов, държавен експерт в Отдел „Професионална квалификация“, Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, МТСП;
  • Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ;
  • Беата Папазова, съветник „Европейска интеграция и проекти“, БТПП;
  • Емил Рогов, ръководител „Проекти“, ССИ;
  • Инж. Марияна Павлова, председател на НАПОО;
  • Красимира Брозиг, главен секретар на НАПОО;
  • Полина Маринова, изпълнителен директор на АЗ.

Проект „Развитие на дигиталните умения“ имаше за цел да въведе актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия.

С реализирането на проекта от КТ „Подкрепа“ се разработиха 45 унифицирани профили за дигитални умения, общо 9 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения и 4 модела за социално сътрудничество. Всички постигнати резултати се тестваха и апробираха в реална работна среда, като за тяхното постигане КТ „Подкрепа“ си партнира с АИКБ, БТПП, ССИ и  МТСП.

Проектът е пилотен и постигнатите от него резултати са основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. С приключване на проекта всички резултати стават собственост на МТСП.

Събитието ще бъде открито от вицепрезидента на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис. Главният координатор на проекта и конфедерален секретар доц. д-р Валери Апостолов ще представи презентация с постигнатите резултати.

Проектът беше с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на – от които 1 508526.50 лв. от ЕСФ и 210184.42 лв. Национално съфинансиране –  1 718 710.92 лв. безвъзмездна финансова помощ.