В периода 23-25 април 2015 г. в гр. Пловдив ще се проведе обучение на тема „Работа в партньорство с различни заинтересовани страни. Проектна работа“.
КТ „Подкрепа“ организира обучението с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“ за представителите на регионалните синдикални структури с цел засилване капацитета на регионално и местно ниво за работа в партньорство и работа по проекти, както и разширяване на обхвата на съществуващите партньорски взаимоотношения чрез споделяне на добри практики.
Програмата на обучението е структурирана, въз основа на разработените материали от Европейския синдикален институт за въвеждащо ниво на курс „Работа по проекти за представители на синдикатите“.