Днес, 20 април 2021 г., в Народното събрание се проведе среща на лидерите на синдикалните и работодателските организации с депутати от Демократична България за обсъждане на Националния план за възстановяване и устойчиво развитие. На нея присъстваха и 13 народни представители на ДБ.

На срещата президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов връчи на представителите на Демократична България проект, свързан с улавянето и утилизацията на въглеродния диоксид, с настояване той да бъде част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е предложен от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет – Софиям, трите ТЕЦ и мините, намиращи се на територията на комплекса „Марица-изток“.

В петък, 16 април, се проведе пресконференция на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, на която бяха представени конкретни искания на КТ „Подкрепа“, КНСБ, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за допълване на плана. На нея лидерите на организациите настояха за срещи с всяка от парламентарно представените политически партии в 45-ия парламент, на които да се потвърди общественият консенсус за внасянето на Плана до края на месец април в ЕК.

IMG_0239