В коментара си по повод изнесената от Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер годишна реч за състоянието на Европейския съюз, генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Византини заяви:

 “Речта на г-н Юнкер очерта една „по-благоприятна – розова“ картина на икономическо възстановяване, но беше твърде предпазлива относно предложенията за социална справедливост. С направените препратки към действията в областта на климата и цифровизацията, той  не показа загриженост относно потенциалните загуби на работни места или относно нуждата за управление на социалното въздействие и на отражението върху заетостта. Това е тревожно и опасно.

Малко внимание бе отделено на Европейския стълб на социални права, който считаме за най-важната инициатива, която трябва да бъде постигната от него до края на мандата му като председател на Европейската комисия. Въпреки това приветствам призива му стълбът да бъде договорен най-късно на срещата на високо равнище в Гьотеборг през ноември. Това, което той не очертава, е какво ще последва след това решение, а ние смятаме, че това е от решаващо значение.

Също така приветствам намерението му да гарантира вземане на решение за преразглеждане на Директивата за командированите работници, въпреки че това само по себе си няма да доведе до равно заплащане. Необходим е по-твърд подход.

Предложението за общ Европейски орган по въпросите на труда е интересно и очакваме ние – синдикатите да бъдем напълно ангажирани с изготвянето на проекта, както и да бъдем инспектори.

Европейската конфедерация на профсъюзите приветства намерението за изготвяне на Стратегия за индустриална политика, но бихме искали да имаме повече информация относно нейното съдържание.

Надяваме се Европейският семестър за икономическата политика на ЕС да се превърне в икономически и социален семестър и ще бъдем щастливи, ако Европейският съюз на социални стандарти, споменат от г-н Юнкер, отдаде на социалните права същото значение като на икономическите права, успее да повлияе на препоръките за икономическата политика на ЕС и се заеме с преодоляването на неравенствата, включително с огромната разлика между Изтока и Запада на ЕС.

Ние подкрепяме идеята за европейски министър на икономиката и финансите и се съгласяваме той да бъде еврокомисар и да председателства Еврогрупата. Предложението за Европейски валутен фонд е положително, стига той да е фонд на ЕС, а не междуправителствен и това изглежда е в съответствие с нашия призив за създаване на европейска хазна.

Подкрепяме гласуването с квалифицирано мнозинство и настоятелно призоваваме председателя Юнкер да се съобрази с националните лидери.

По отношение на имигрантите и бежанците, оценяваме усилията, които председателят Юнкер прави в тези трудни обстоятелства. Въпреки това не сме съгласни, че плащането на Турция, за да пази бежанците извън Европа е приемливо, а вместо това смятаме реакцията на държавите-членки – с някои забележими изключения – за позорна.“